Регистром подстицаја до прегледа одобрених и реализованих средстава

Циљ успостављања јединственог Регистра подстицаја је да се обезбиједи јасан и свеобухватан преглед планираних, одоборених и реализованх средстава за подстицаје привреди Републике Српске на републичком и локалном нивоу.

У саопштењу Министарства привреде и предузетништва наводи се да ће регистар садржавати податке о даваоцима и имплементаторима расподјеле подстицаја, правном основу за њихову додјелу, изворима средстава, врсти и намјени подстицаја.

– Имаће и информације коме су и у ком износу средства додијељена. На тај начин би се осигурала боља координација и размјена информација између институција које додјељују подстицаје, транспарентнији увид у одобрена и додијељена средства за подстицаје и квалитетнија статистичка основа за потребе институција Српске, а на основу исте и предлагање мјера за квалитетнију расподјелу подстицајних средстава – навели су из ресорног министра након састанка Радне групе за израду Регистра подстицаја у Бањалуци.

На састанку су били представници ресорних министарстава, републичких управа и управних организација, Савеза општина и градова, Привредне коморе и Уније удружења послодаваца Републике Српске.

На састанку се разматрао приједлог уредбе о успостављању, садржају и начину вођења јединственог Регистра подстицаја, те су разматрани и приједлози о конкретним пратећим обрасцима у циљу што ефикаснијег рада и бољих резултата.

Успостављање Регистра подстицаја Републике Српске, који се додјељују привреди, предвиђено је Меморандумом о заједничким политикама за период 2018-2020. година, који су потписали Влада и Уније удружења послодаваца Српске.

Овај документ је планиран и Програмом економских реформи Републике Српске за период 2019-2021. година, а координатор активности је Министарство привреде и предузетништва.

Израда Регистра подразумијева израду правног оквира и софтверског рјешења, те контнуирано ажурирање података, а за израду његовог софтверског рјешења покушаће се обезбиједити донаторска средства.

Извор

Обавјештења
Обавијести ме о
0 Коментари
Inline Feedbacks
View all comments