— Подстицаји —

Поднесите захтјев за подстицај 

regresНа следећој листи одаберите врсту подстицаја за који желите аплицирати:

ОБРАЗАЦ  1 – ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА, ПРЕУЗМИ ОБРАЗАЦ

ОБРАЗАЦ 2 –  ЗА ПРАВНА ЛИЦА, ПРЕУЗМИ ОБРАЗАЦ

Ознака “О” поред које се налази број означава образац и број обрасца.

Сви обрасци су у МЅ Оffice Word формату. За обрасце у другим форматима се обратите на адресу електронске поште која је назначена на обрасцу.

ПОДРШКА ТЕКУЋОЈ ПРОИЗВОДЊИ

Сточарска производња:

 1. чланови 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 – премија за приплодну стоку, O3O4,
 2. члан 14 – премија за млијеко, МлијекоСофт+
 3. чланови 15, 16, 17, 18, – премија за производњу меса – тов, O8O9O10O11
 4. члан 19 – подршка пчеларској производњи, O5O12O13
 5. члан 20 – подршка развоју коњарства, ЗАХТЈЕВ
 6. члан 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, – мјере за заштиту здравља животиња, O14, O15, O16O17O18O19O20O21O22O23O24

Биљна производња:

 1. члан 28, 29 – премија за произведено и продато воће и поврће, љековито и ароматично биље, O25O26,
 2. регрес по јединици сјетвене површине, ЗАХТЈЕВ
 3. члан 31 – регрес по јединици сјетвене површине – дизел-гориво, O27
 4. члан 32 – премија за пшеницу, O28
 5. члан 33 – премија за сјеменски материјал, O29
 6. члан 34, 36 – премија за садни материјал, O30
 7. члан 37, 38 – премија за индустријско биље, O31O32
 8. члан 39 – мјере за заштиту здравља биљака, ЗАХТЈЕВ
 9. члан 40 – органска производња, ЗАХТЈЕВ.
 10. члан 41 – подршка прехрамбеној индустрији за откуп домаћих сировина, O33

Подршка дугорочном развоју:

 1. члан 45 – инвестиције у пољопривредну механизацију, ЗАХТЈЕВ
 2. члан 46, 47, 48, 49, 50, 51, – инвестиције у сточарску производњу (објекти и опрема, набавка основног стада – стеоне јунице, супрасне назимице, музни уређаји, системи за затворену линијску мужу, скрепери, лактофризи и лагуне за стајњак), O37
 3. члан 52, 53, 54, 55, 56 – инвестиције у биљној производњи (изградњу стакленика и пластеника, подизање вишегодишњих засада, подизање противградних мрежа, наводњавање и контролу плодности пољопривредног земљишта), O34
 4. члан 57 –  инвестиције у модернизацију постојећих и изградњу нових прерађивачких капацитета, ЗАХТЈЕВ
 5. члан 58 – подршка опремању лабораторија, ЗАХТЈЕВ
 6. члан 59 – подршка увођењу система квалитета и безбједности хране, ЗАХТЈЕВ

Остале мјере:

 1. подршка институционалном јачању, ЗАХТЈЕВ
 2. подршка изградњи објеката од регионалног значаја,  ЗАХТЈЕВ
 3. пословне активности, пољопривредне задруге и удружења, O35O36
 4. подршку сајмовима, изложбама, медијским активностима, кластерима, унапређењу знања и вјештина,  ЗАХТЈЕВ
 5. порибљавање риболовних подручја и рад рибочуварске службе и СРС РС,  ЗАХТЈЕВ
 6. подршка самозапошљавању агронома,  ЗАХТЈЕВ
 7. подршка суфинансирању премије осигурања примарне пољопривредне производње,  ЗАХТЈЕВ
 8. подршка за успостављање и рад тестних станица за пчелиње матице,  ЗАХТЈЕВ
 9. интервентне мјере на тржишту и ванредне потребе и помоћи,   ЗАХТЈЕВ.