МлијекоСофт+

Интегрисани информациони систем за обраду података за премију за млијеко

 www.mlijekosoft.com

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ПОДНОСИОЦЕ ЗАХТЈЕВА ЗА ПРЕМИЈУ ЗА МЛИЈЕКО

Рок за унос података о преузетом млијеку у апликацију МС+је 16-ог у мјесецу за претходни мјесец.

ЕВИДЕНЦИЈЕ НА САБИРНОМ МЈЕСТУ

преузмите обрасце

Теме за дискусије, питања, коментаре и све недоумице у вези са Правилником за 2017. годину можете представити на систему за помоћ корисницима.

веза: https://podrska.agrosoftrs.com