— АЖУРИРАЊЕ АПИФ —

Новим системом регистрације пољопривредних газдинстава је уведено обавезно редовно годишње ажурирање података о врсти и бројном стању стоке као и о начину кориштења земљишног посједа (врстама усјева/засада на земљишним парцелама у текућој години).

Ажурирање података је обавезно за сва регистрована газдинства и то сваке године у периоду од 01. јануара до 15. маја.

 Обрасце за ажурирање података дужни сте предати сваке године, чак и  уколико немате никаквих промјена у односу на претходну годину.

Регистровано газдинство/корисник може имати активан или пасиван статус у Регистру. Активан статус значи да су испуњене све обавезе и да газдинство/ корисник има сва права по основу регистрације. Пасиван статус значи да неке обавезе нису испуњене и да постоји блокада права на одређени рок или до испуњавања приспјелих обавеза. Газдинства која у прописаном року не буду извршила ажурирање података добиће пасиван статус у Регистру газдинстава и Регистру корисника, што значи да неће моћи остварити било каква права по основу регистрације до краја те године. Пасиван статус у Регистру добиће и сва газдинства/корисници који имају неизмирен дуг према Министарству (по било ком основу), као и сва газдинства/корисници код којих је инспекцијском контролом утврђено ненамјенско кориштење средстава Аграрног буџета.

Молимо вас да извршите своју обавезу на вријеме, како би имали могућност да остварите право на подстицајна средства.

На следећем линку се налази обавјештење које можете одштампати и доставити на сва сабирна мјеста, и на свим линијама откупа млијека.

Преузмите датотеку: (DOCX, 17KB)

Обавјештења
Обавијести ме о
1 Коментар
најстарији
најновији најбоље оцјењени
Inline Feedbacks
View all comments