Daily Archives: 1. април 2016.

Број чланака: 2

— АЖУРИРАЊЕ АПИФ —

Новим системом регистрације пољопривредних газдинстава је уведено обавезно редовно годишње ажурирање података о врсти и бројном стању стоке као и о начину кориштења земљишног посједа […]

ПРЕМИЈА ЗА МЛИЈЕКО 2016.ГОДИНA

Захтјеви за премију за млијекао произведено у 2016.години обрачунаваће се у складу са Правилником о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде и […]