Секција: Обавјештења

Број чланака: 107

Уредба о упису у регистар пољопривредних газдинстава

Уредба о упису у Регистар пољопривредних газдинстава и Регистар корисника подстицајних средстава (“СЛ гласник РС” бр:30/13, 65/13, 20/14)   Uredba RPG 30-13 Uredba RPG 65-13 […]

— АЖУРИРАЊЕ АПИФ —

Новим системом регистрације пољопривредних газдинстава је уведено обавезно редовно годишње ажурирање података о врсти и бројном стању стоке као и о начину кориштења земљишног посједа […]

ПРЕМИЈА ЗА МЛИЈЕКО 2016.ГОДИНA

Захтјеви за премију за млијекао произведено у 2016.години обрачунаваће се у складу са Правилником о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде и […]

Регистрација сабирних мјеста

 ПРАВИЛНИК О  УСЛОВИМА ЗА  РАД САБИРНИХ МЈЕСТА ЗА СИРОВО МЛИЈЕКО 25.09.2015. године на снагу је ступио Правилник којим се регулише рад сабирних мјеста за откуп сировог млијека. Овим правилником прописују се хигијенски […]

Преузмите правилник за 2016.годину

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске је објавило Правилник о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде и села за 2016.годину.  КЛИКНИТЕ […]