Шумама у Српској газдује се према еколошким стандардима

Од укупне површине од 1.314.670 хектара, у државном власништву налази се 1.011.230 хектара или 77 одсто свих шума Републике Српске, наводе за Срну из Јавног предузећа Шуме Републике Српске Соколац.

Према том извору, просјечни годишњи прираст у свим категоријама шума којима газдује ово преузеће износи 6,91 метар по хектару.

Из Шума Српске подсјећају да се шуме и шумско земљиште у БиХ простиру на 2.709.800 хектара, што је 53 одсто површине државе, а од тога је око 20 одсто у приватном власништву.

Послови, мјере, задаци и активности у производно-финансијском плану свих организационих дијелова и Шума Српске у цјелини, првенствено су усмјерени на чување, заштиту шума, његу и одржавање постојећих шумских култура, те нова пошумљавања.

Унапређује се и развој сјеменско-расадничке производње, те ради на искориштавању шума у складу са реалним могућностима шумских састојина и одредаба шумскопривредних основа.

ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА

У Шумама Српске тврде да су спроведене све превентивне мјере на заштити шума од пожара и штетних инсеката и истичу да су трошкови заштите шума у 2018. години на нивоу овог предузећа износили око 12.000.000 КМ.

Према истој информацији, број пожара на крају прошле године знатно је мањи у односу на 2017, па је и штета проузрокована пожарима мања.

– Евидентирано је 45 пожара, од којих су три висока, док су 42 приземна. Укупна захваћена површина била је 599 хектара – наводе из Шума Српске и подсјећају да пожари наносе велику штету јер захватају знатну површину и уништавају комплетну флору.

Како је људски фактор најчешћи узрок, неопходно је да шира друштвена заједница предузме превентивне, али и репресивне мјере на заштити.

БЕСПРАВНА СЈЕЧА

Штета проузрокована бесправним сјечама је мања за 19 одсто у прошлој години у односу на 2017. Највећа штета је евидентирана у Шумском газдинству Јахорина у Палама – 25 одсто од укупно забиљежених у предузећу, те у газдинствима Приједор, Добој и Романија у Сокоцу, наведено је у информацији из Шума Српске.

У овом предузећу истичу да је у току прошле године поднесено 2.099 пријава, од којих 24 одсто кривичних и 76 одсто прекршајних.

У Шумама Српске напомињу да бесправне сјече представљају велики проблем, па је интензивирана сарадња са МУП-ом, тужилаштвом и судом.

ЗАШТИТА ОД ШТЕТОЧИНА

С циљем заштите шума од губара, у свим газдинствима је извршен интензиван мониторинг контролних плоха јер, према тврдњама из овог предузећа, није констатовано значајније присуство јаја у леглима штеточина, сем у неколико случајева.

Заштита шума од поткорњака заснива се на мјерама успостављања шумског реда, те примјени феромонских препарата за конторлу исузбијање сипаца у вријеме ројења.

Према дугорочном плану, Шуме Српске инсистираће на пошумљавању лишћара у чистим четинарским шумама како би учешће овог дрвећа достигло 30 одсто јер се тиме смањује киселост земљишта.

Шуме Републике Српске посједују ФСЦ сертификат, који је потврда да се са шумама и шумским земљиштем газдује према строгим еколошким, социјалним и економским стандардима.

У октобру прошле године Међународно акредитационо тијело СГС из Словачке извршило је контролу процеса сертификовања.

Извор

Обавјештења
Обавијести ме о
0 Коментари
Inline Feedbacks
View all comments