Како саставити избалансиран оброк за краве?

Балансирање оброка је у ствари оосигуравање храњивих твари које испуњавају потребе животиње и којима се осигурава одржавање њеног живота, раст, производња и репродукција.

Како објашњава дипломирани инжењер сточарства, Предраг Јанковић, састављање избалансираног оброка за млијечне краве састоји се у томе да се хранива комбинирају у количинама које задовољавају дневне потребе. Без одговарајуће исхране, која задовољава све потребе животиње у храњивим материјама, немогућа је успјешна производња млијека.

Осигуравање одговарајуће количине и односа храњивих твари

Предраг Јанковић објашњава да избалансиран оброк подразумијева, не само осигуравање одређених количина храњивих материја, него и одговарајући однос међу њима. Код крава, које се држе у стаји, може се остварити готово потпуна контрола над исхраном. Када је ријеч о држању крава на паши, контрола у тој мјери није могућа јер оне слободно конзумирају кабасту храну што може знатно варирати, у погледу количине, али и квалитета (селекцијом појединих биљних врста).

Не препоручује се да све краве добију исти оброк

У једном стаду, нарочито ако је веће, није могуће саставити оброк за сваку појединачну краву. С друге стране, није препоручљиво да све краве добијају исти оброк. Због тога оброци требају бити састављени за поједине продуктивне групе крава, како би се избјегла с једне стране недовољна, а с друге преобилна исхрана неких грла.

Практично рјешење – подјела оброка

У пракси је раширен поступак да се оброк крава подијели на два дијела: основни и допунски. Састављање основног дијела оброка обавља се на основу потреба у храњивим тварима за грло просјчне тјелесне масе и најниже млијечности у неком запату. Тај дио оброка састоји се претежно или искључиво од кабасте хране. Грла чија је производња већа, подмирују своје потребе дијелом из основног оброка, а дијелом из допунског. Основни оброк добијају сва грла у запату док се допунски нормира у складу са вишом производњом. Допунски оброк се састоји од концентрираних хранива. Свака крава добија количину допунског оброка према томе колико даје млијека.

При састављању оброка полази се од одсноса суве материје

Најчешће се при састављању оброка полази од односа суве материје (или енергије) из кабасте и концентриране хране. Међусобни однос кабастих и концентрираних хранива у оброку за одређени ниво производње зависи од: квалитета кабасте хране, и укупних потреба краве када је ријеч у енергији. Због повећаних потреба у енергији код високопроизводних крава расте и учешће концентрата у оброку.

Удио концентрата се повећава код високомлијечних крава

Засушене краве могу добити оброк који се готово искључиво састоји од кабасте хране, али код грла од којих се очекује висока производња удио концентрата се повећава. При томе заступљеност кабасте хране не би смјела бити мања од 40% како се не би пореметила популација микроорганизама у бурагу и процеси који се одвијају њиховим дјеловањем. Истовремено то значи да концентрирана хранива не би смјела чинити више од 60% сухе материје оброка, чак и код крава највише производње.

Обавјештења
Обавијести ме о
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments