О АгроСофту

Пољопривреда у Републици Српској заузима значајно мјесто у њеној привредној структури. Сваким сектором је лакше управљати и руководити уколико он има дефинисане циљеве и принципе и начине њиховог остваривања. Исто важи и за комплексан сектор пољопривреде у којем су ресорно министарство и други субјекти, који су носиоци развоја пољопривредног сектора.


АгроСофт је информациони систем који је осмишљен тако да омогући блиски контакт свих учесника у пољопривредној производњи као и да им омогући да на вријеме добију неопходне информације од важности за остваривање успјеха у пословању. Осмишљен је као интерно и екстерно орјетисан информациони систем, који уједињује нове информационе технологије, пољопривредне произвођаче, институције локалне управе, државне органе и све оне који имају заједничко поље интересовања. А то је пољопривреда.

АгроСофт је осмишљен са циљем да расте и да се развија, и сви сте позвани да учествујете.

АгроСофт тим, 03/14/2016