Усвојен План коришћења 71 милиона КМ за пољопривреду

Сједница Владе Републике Српске

Влада Републике Српске усвојила је данас План коришћења 71.000.000 КМ намијењених за подстицај развоја пољопривреде и села у овој години.

У складу са Законом о обезбјеђењу и усмјеравању средстава за подстицање развоја пољопривреде и села, ресорно министарство сачинило је приједлог плана за текућу годину, те утврдило годишњи износ, односно распоред средстава по појединачним намјенама, саопштено је из Бироа Владе Српске за односе са јавношћу.

– Укупна средства подстицаја распоређена су на три главне позиције – подршка текућој производњи, подршка дугорочним улагањима и системске мјере – наводи се у саопштењу.

Подршка текућој производњи има за циљ повећање обима и продуктивности пољопривредне производње, а укупан обим средстава за ову групу мјера износи 55.085.000 КМ.

Подршка дугорочним улагањима, планирана у укупном износу од 10.350.000 КМ, односи се на инвестиције на пољопривредним газдинствима и у прехрамбеној индустрији, као и на мјере подршке инвестицијама од заједничког интереса.

Системске мјере подршке имају за циљ обезбјеђење услова за несметано одвијање пољопривредне производње, осигурање здравствене заштите животиња и биљака, производња сјемена за вјештачко осјемењавање у говедарству, унапређење капацитета лабораторија, вођење евиденција и регистара и друге мјере подршке, у износу од 5.565.000 КМ.

Влада је данас подржала реализацију пројекта Изградња ауто-пута на Коридору Пет це кроз Републику Српску, од петље Руданка /Костајница/ до Каруша/ентитетске границе на југу.

Према плановима Јавног предузећа Аутопутеви Републике Српске, ауто-пут на Коридору Пет це градиће се у четири фазе.

Прва фаза предвиђа градњу дионице од петље Јоховац /Товира/ до петље Руданка /Костајница/, укупне дужине око шест километара, док друга фаза је од петље Руданка /Костајница/ до Каруша/ентитетске границе на југу, укупне дужине око шест километара.

У трећој фази ће се градити дионица од петље Јоховац до петље Подновље, укупне дужине око 13 километара, а у четвртој дионица од Вукосавља до петље Подновље, укупне дужине око 23 километра.

– Радови на овим дионицама биће покренути у наредне три године. План је да се изградња фаза један и два финансира из кредитних средстава Европске банке за обнову и развој, а друге дионице /фазе три и четири/ из кредитних средстава Европске инвестиционе банке, а у току су преговори са потенцијалним кинеским партнерима о другим моделима финансирања – наводи се у саопштењу.

Како се наглашава, укупна цијена изградње ауто-пута на Коридору Пет це у Републици Српској, процијењена је на више од 500 милиона евра /без експропријације непокретности, ПДВ-а и интереса у току градње/.

Тендер за прву дионицу од петље Јоховац до петље Руданка /Костајница/ је завршен и почетак радова се очекује током ове године.

Усвојена информација о донацијама Владе Србије

Влада Републике Српске усвојила је информацију о одобравању и употреби донаторских средстава Владе Србије којих је од септембра 2017. године до јуна 2018. године Српској дозначено 27.577.203 КМ као једнократна помоћ.

Влада Србије дозначила је Српској 27.577.203 КМ као једнократну помоћ ради реализације започетих пројеката сарадње у оквиру механизма сарадње према Споразуму о успостављању специјалних паралелних односа Српске и Србије, са циљем изградње и јачања односа.

Прва донација у износу од 10.757.065 КМ дозначена је 13. септембра 2017. године, друга донација од 9.779.150 КМ дозначена је 10. априла прошле године, а трећа донација у износу од 7.040.988 КМ дозначена је 3. маја 2018. године.

Из Бироа Владе Српске саопштено је да је Србија Српској донирала и 2.151.413 КМ, те у јуну прошле године 4.889.575 КМ.

Ради што адекватније и транспарентније употребе донаторских средстава у Републици Српској је проведено низ активности, почевши од доношења одлука на Влади Републике Српске о прихватању донаторских средстава Владе и финансирању конкретних пројеката до дефинисања процедура и начина реализације пројеката.

Влада Републике Српске усвојила је данас и информацију о потреби повећања накнада за услове рада полицијских службеника Министарства унутрашњих послова Републике Српске.

Усвојена информација о споразуму и признавању квалификација

Влада Републике Српске усвојила је информацију о Споразуму о узајамном признавању стручних квалификација доктора медицине и стоматологије, архитеката и инжењера грађевине између БиХ и земаља региона.

Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво Српске задужено је да од Министарства цивилних послова БиХ затражи именовање преговарачког тима БиХ у којем ће бити представник Владе Српске, а који ће водити преговоре о овом споразуму у складу са уставним надлежностима Српске, саопштено је из Бироа Владе за односе са јавношћу.

Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво, Министарство здравља и социјалне заштите и Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске задужени су да ревидирају овај споразум у складу са уставним надлежностима Српске и доставе га Министарству цивилних послова БиХ.

Ријеч је о Споразуму о узајамном признавању стручних квалификација доктора медицине, доктора денталне медицине, архитеката и инжењера грађевине између БиХ, Србије, Црне Горе, Албаније, самопроглашеног Косова и Републике Сјеверне Македоније.

О овом закључку ће предсједавајућег Предсједништва БиХ информисати Министарство за европске интеграције и међународну сарадњу Српске.

Поништити одлуку о начину међународне трговине угроженим врстама

Влада Републике Српске противи се усвојеној одлуци о условима и начину спровођења Конвенције о међународној трговини угроженим врстама дивљих животиња и биљака у БиХ и захтијева да је Савјет министара у што краћем року стави ван снаге.

Став Владе, која је данас прихватила информацију о спровођењу Конвенције о међународној трговини угроженим врстама дивљих животиња и биљака у БиХ, јесте да надлежни органи Српске одлуку неће спроводити.

Влада сматра да поједине одредбе одлуке нису у складу са уставним и законским надлежностима Републике Српске, те констатује да приликом њене израде нису уважене примједбе и сугестије надлежних институција Српске.

Задужено је Министарство за европске интеграције и међународну сарадњу да у сарадњи са Министарством за просторно уређење, грађевинарство и екологију, о овом закључку обавијести Министарство спољне трговине и економских односа БиХ и Савјет министара.

Усвојена информација о средствима од водних накнада

Влада Републике Српске усвојила је информацију о прикупљању и утрошку намјенских средстава од водних накнада у прошлој години од јавне установе Воде Српске, општина, градова и Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Српске са приједлогом мјера.

Укупан приход по свим врстама водних накнада за прошлу годину износи 20.635.648 КМ, а укупан приход за исти период 2017. године износио је 17.858.461 КМ.

Упоређујући укупан приход свих водних накнада у 2017. години и 2018. години, уочљиво је, како се наводи, повећање укупног прихода за 2.777.186 КМ, односно за 15 одсто, што је највећи остварени укупан приход у току једне године.

У саопштењу се истиче да ће бити предузете мјере ради побољшања стања у сектору вода Републике Српске, као и да ће Воде Српске појачати контролу обвезника водних накнада да би обезбиједила и даље постепено повећање укупно прикупљених водних накнада.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде и Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију ће усагласити програме радова установе Воде Српске и Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике и обезбиједити њихово учешће у финансирању мониторинга површинских и подземних вода.

У саопштењу се додаје да ће Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде и установа “Воде Српске” у општинама и градовима које нису затражиле сагласност на утрошак средстава у 2018. години извршити контролу утрошка намјенских средстава од посебних водних накнада.

Прецизирање послова пилота Хеликоптерског сервиса

Влада Српске усвојила је уредбу о измјени и допунама уредбе о оснивању Хеликоптерског сервиса Републике Српске ради презицирања послова пилота овог сервиса.Из Бироа Владе за односе са јавношћу саопштено је да је ефикасност операција Хеликоптерског сервиса знатно побољшана набавком новог, вишенамјенског хеликоптера “АВ119Кикс”.

Набавком овог хеликоптера који, између осталог, посједује опрему за гашење пожара, унапријеђене су све операције Хеликоптерског сервиса, а нарочито гашења пожара, те транспорта болесних и повријеђених, као и помоћи становништву у случају елементарних непогода или акција трагања и спасавања.

Усвојена информација о трећем објекту Студентског центра Пале

Влада Републике Српске је усвојила и информацију о куповини земљишта и почетку радова за изградњу трећег објекта Јавне установе Студентски центар Пал”.За реализацију куповине земљишта и наставак активности у вези са изградњом трећег објекта задужени су Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво Републике Српске и ЈУ Студентски центар Пале, саопштено је из Бироа Владе за односе са јавношћу.

Влада је донијела и одлуку о давању сагласности Министарству породице, омладине и спорта на План утрошка средстава за прва три мјесеца ове године у укупном износу од 347.832 КМ.

За субвенцију каматне стопе за стамбено кредитирање младих и младих брачних парова распоређено је 282.015 КМ, 59.566 КМ за текуће грантове за национална спортска признања Републике Српске и 6.250 КМ за текуће грантове удружењима од јавног интереса.

Донесен Приједлог закона о измјенама Закона о обновљивим изворима енергије

Влада Републике Српске донијела је по хитном поступку Приједлог закона о измјенама Закона о обновљивим изворима енергије и ефикасној когенерацији.

Разлози за доношење овог закона садржани су у потреби да се ограничи раст накнаде за подстицање електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији коју плаћају крајњи купци електричне енергије.

Закон се доноси по хитном поступку да би се одређени произвођачи енергије из обновљивих извора /енергија из вјетроелектрана/ искључили из система подстицања, чиме ће се ограничити раст рачуна за електричну енергију по том основу, а који би у наредном периоду био значајан.

Поређења ради, остваривањем права на подстицај за вјетроелектрану снаге око 50 мегавата потребно је обезбиједити најмање 16 милиона КМ на годишњем нивоу.

– Доношење овог закона по хитном поступку неопходно је због потребе законског нормирања овог питања, с обзиром на то да би у блиској будућности неки од произвођача електричне енергије из вјетроелектрана које су у изградњи могли да резервишу то право, у складу са важећим законом – додаје се у саопштењу.

Влада Републике Српске утврдила је на данашњој сједници Закон о играма на срећу, по хитном поступку, којим се уређује систем и услови приређивања игара на срећу, наградних и забавних игара, врсте игара на срећу, накнаде за приређивање тих игара, порез на добитке од игара на срећу и забавних игара, наградне и забавне игре, као и надзор над извршавањем обавеза из овог закона, прекршаји и санкције из области игара на срећу.

– Циљ овог закона је унапређење система игара на срећу у Републици Српској, посебно унапређење надзора у овој области и развијање у законским оквирима обима пословања у играма на срећу, а самим тим и повећање буџетских прихода од игра на срећу. Циљ је и јачање улоге јавног предузећа Лутрија Републике Српске Бањалука које је у цијелости у власништву Републике Српске и давање том предузећу улоге коју једно овакво предузеће има у земљама у окружењу и шире – истиче се у саопштењу.

Влада Републике Српске донијела је рјешење о давању сагласности на потписивање меморандума о размјени искустава у области инспекцијског надзора, између Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Србије и Републичке управе за инспекцијске послове.

За потписивање меморандума овог рјешења овлаштен је директор Републичке управе за инспекцијске послове.

– Циљ тог меморандума је да се сарадња одвија кроз организовање заједничких инспекцијских контрола у пограничним областима, кроз размјену искустава и добре праксе у областима над којима надзор врше инспекције у области друмског, жељезничког и водног саобраћаја, те кроз размјену искустава и добре праксе у областима над којима надзор врше урбанистичко-грађевинска и инспекција за транспорт опасне робе – наводи се у саопштењу.

Обавјештења
Обавијести ме о
0 Коментари
Inline Feedbacks
View all comments