Преглед обрачунатих премија за произведено и продато млијеко од 01.12.2016. године до 31.10.2017. године.

Доносимо информацију у вези обрачуна пoдстицaja зa прoизвeдeнo и прeдaтo млиjeкo у пeриoду 1.12.2016. -31.10.2017. гoдинe. Дистрибуција рјешења и спецификација је завршена и исти би требало да се налазе на свим регистрованим сабирним мјестима за откуп млијека, стављени на увид свим испоручиоцима млијека.

За све додатне информације и детаљни приказ обрачуна, произвођачи млијека треба да се обрате организаторима откупа, или у канцеларији за пољопривреду у општини у којој су пријављени.

Обавјештења
Обавијести ме о
0 Коментари
Inline Feedbacks
View all comments