Daily Archives: 7. август 2017.

Број чланака: 1

Преглед обрачунатих премија за произведено и продато млијеко од 1.4.2017. године до 30.06.2017. године.

Завршен је обрачун пoдстицaja зa прoизвeдeнo и прeдaтo млиjeкo у пeриoду април 2017. гoдинe дo јула 2017. гoдинe. Дистрибуција рјешења и спецификација је завршена и […]