Daily Archives: 4. јануар 2017.

Број чланака: 1

Ажурирање података у регистру пољопривредних имања – 2017. година

  Новим системом регистрације пољопривредних газдинстава је уведено обавезно редовно годишње ажурирање података о врсти и бројном стању стоке као и о начину кориштења земљишног […]