Daily Archives: 14. октобар 2016.

Број чланака: 1

Анкета

Креирали смо анкету намјењену корисницима апликације МлијекоСофт+, са циљем унапређења рада на обрачуну премија и повећању могућности које нуди апликација. Линк преко ког ћете приступити […]