Питања за Пореску управу везано за обавезе носиоца регистрованих ППГ

ПРЕУЗМИТЕ ЗАКОН О ДОПРИНОСИМА

Закон о доприносима РС Сл.Гл.РС 116 12 13122012

 

 

Носиоци ППГ који су истовремено обавезно осигурани по основу личног примања имају обавезу да на име здравственог осигурања плаћају 2% и 2% на име доприноса за ПиО, док носиоц некомерцијалног плаћа 1% на име здравственог осигурања. Да ли овај износ обрачунавају и плаћају на бруто или нето примање?

Обрачун се врши на бруто лична примања (плате) а за пензије на исплаћени износ.

Које су обавезе пензионера по питању плаћања доприноса:

  • Обавезе пензионера носиоца комерцијалног ППГ – 2% од пензије за здравствено осигурање.
  • Обавезе пензионера носиоца некомерцијалног ППГ – 1% од пензије за здравствено осигурање
  • Обавезе пензионера носиоца комерцијалног ППГ који нема навршених 65 година живота – 2% од пензије за здравствено осигурање

Које су обавезе носиоца ППГ осигураних по неком другом основу (инвалиди, ратни војни инвалиди).

Као и за сва остала лица која имају лична примања (додатних 1% односно 2% зависно од типа комерцијалности газдинства).

Неизмирене обавезе из претходних година…процедура пријаве, евентуалне санкције, статус обавеза из 2014. и 2015. год.

За 2015. годину се све мора уплатити а за претходни период не (2014, 2013,…), али на терену неће бити овјере здравствених књижица јер Фонд ЗО поступа самовољно, без усаглашености са Пореском управом.

Који је поступак при запошљавању радника на Комерцијалном ППГ и колико износе обавезе на запосленог радника?

Као и за све остале предузетничке дјелатности, тј. у висини око 220 КМ мјесечно. Нема пријаве радника на фармама по повлаштеним условима као и носилац газдинства (122 КМ доприноса мјесечно).

Измјенама Закона о доприносима у чл.9а дефинисане су стопе за обвезнике породичних пољопривредних газдинстава који су осигурани по другом основу –лична примања .

Питање – Шта се сматра  личним  примањем  носиоца породичног  пољопривредног  газдинства  (комерцијалног или некомерцијалног ) шта је основица за примјену прописаних стопа доприноса?

Лично примање је доходак из радног односа (пензије, инвалиднине,..).

Шта је са носиоцима комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава који су старији од 50 год и који до 65 година старости неће имати уплаћених 15 година стажа?

Нису обвезници доприноса за ПИО а јесу за здравствено осигурање., али могу плаћати допринос за ПИО и послије 65 година живота, уколико то желе јер им недостаје 1-2 године осигурања до повезаних 15 година.

Да ли за носиоце ППГ који су осигурани по другом основу на име здравственог осигурања и доприноса за ПиО  обрачун прописаних стопа врши на  на бруто или нето примања, и да ли се уплате врше за сваки мјесец или може квартално или годишње.

Обрачун се врши на бруто лична примања, пријављивање иде на годишњем новоу до 31. марта а уплате доприноса до 20. у мјесецу за претходни мјесец.

Обавјештења
Обавијести ме о
66 Comments
најстарији
најновији најбоље оцјењени
Inline Feedbacks
View all comments
diy viagra recipes
15. новембра 2020. 08:36

diy viagra recipes

diy viagra recipes

cialis 5mg
15. новембра 2020. 14:59

cialis 5mg

cialis 5mg

buying cialis online
15. новембра 2020. 23:24

buying cialis online

buying cialis online

generic levitra
16. новембра 2020. 10:50

generic levitra

generic levitra

cialis medication
16. новембра 2020. 17:57

cialis medication

cialis medication

tadalafil 5mg generic
17. новембра 2020. 05:35

tadalafil 5mg generic

tadalafil 5mg generic

jodi west viagra
17. новембра 2020. 20:28

jodi west viagra

jodi west viagra

mom slips son viagra
18. новембра 2020. 07:14

mom slips son viagra

mom slips son viagra

viagra single packs
18. новембра 2020. 19:02

viagra single packs

viagra single packs

pfizer viagra
19. новембра 2020. 01:23

pfizer viagra

pfizer viagra

tadalafil 5 mg
19. новембра 2020. 12:56

tadalafil 5 mg

tadalafil 5 mg

chewable viagra
19. новембра 2020. 20:46

chewable viagra

chewable viagra

canada cialis
20. новембра 2020. 07:52

canada cialis

canada cialis

stendra vs viagra
20. новембра 2020. 23:41

stendra vs viagra

stendra vs viagra

atorvastatin dosis
21. новембра 2020. 16:23

atorvastatin dosis

atorvastatin dosis

viagra online
25. новембра 2020. 14:56

viagra online

viagra online

female viagra too much
25. новембра 2020. 23:50

female viagra too much

female viagra too much

cialis in action
26. новембра 2020. 15:41

cialis in action

cialis in action

what is cialis
27. новембра 2020. 23:36

what is cialis

what is cialis

sildenafil prices
5. децембра 2020. 06:39

sildenafil prices

sildenafil prices

augmentin and sausea
5. децембра 2020. 18:23

augmentin and sausea

augmentin and sausea

viagra problem
6. децембра 2020. 04:55

viagra problem

viagra problem

viagra multiple cums
6. децембра 2020. 23:45

viagra multiple cums

viagra multiple cums

cialis vs levitra
7. децембра 2020. 12:19

cialis vs levitra

cialis vs levitra

pictures of cephalexin 500mg
8. децембра 2020. 09:06

pictures of cephalexin 500mg

pictures of cephalexin 500mg

can dogs take ciprofloxacin
8. децембра 2020. 22:31

can dogs take ciprofloxacin

can dogs take ciprofloxacin

oxybutynin medication
9. децембра 2020. 10:47

oxybutynin medication

oxybutynin medication

tizanidine 4mg
10. децембра 2020. 00:26

tizanidine 4mg

tizanidine 4mg

abilify withdrawal
10. децембра 2020. 21:04

abilify withdrawal

abilify withdrawal

allopurinol wikpedia
11. децембра 2020. 08:49

allopurinol wikpedia

allopurinol wikpedia

how to calculate amiodarone drip
12. децембра 2020. 05:04

how to calculate amiodarone drip

how to calculate amiodarone drip

amitriptyline and nose bleeds
12. децембра 2020. 18:07

amitriptyline and nose bleeds

amitriptyline and nose bleeds

amlodipine and losartan
13. децембра 2020. 11:14

amlodipine and losartan

amlodipine and losartan

can you take aspirin with amoxicillin
14. децембра 2020. 09:12

can you take aspirin with amoxicillin

can you take aspirin with amoxicillin

generic aripiprazole cost
15. децембра 2020. 15:24

generic aripiprazole cost

generic aripiprazole cost

atorvastatin 171
16. децембра 2020. 02:41

atorvastatin 171

atorvastatin 171

what is azithromycin used for in adults
16. децембра 2020. 13:03

what is azithromycin used for in adults

what is azithromycin used for in adults

is baclofen
17. децембра 2020. 12:35

is baclofen

is baclofen

does baclofen counter act valium
18. децембра 2020. 05:01

does baclofen counter act valium

does baclofen counter act valium

lowest dose of bupropion
18. децембра 2020. 18:51

lowest dose of bupropion

lowest dose of bupropion

benifits of buspar
19. децембра 2020. 18:32

benifits of buspar

benifits of buspar

Google
20. децембра 2020. 12:11

Google

Below you will discover the link to some sites that we feel it is best to visit.

buspirone 10 mg tablet
20. децембра 2020. 14:26

buspirone 10 mg tablet

buspirone 10 mg tablet

carvedilol and a
21. децембра 2020. 05:58

carvedilol and a

carvedilol and a

cost of celebrex at costco
22. децембра 2020. 01:01

cost of celebrex at costco

cost of celebrex at costco

celexa compared to xanax
22. децембра 2020. 12:36

celexa compared to xanax

celexa compared to xanax

generic viagra prices
23. децембра 2020. 16:23

generic viagra prices

generic viagra prices

sildenafil reviews
24. децембра 2020. 08:38

sildenafil reviews

sildenafil reviews

viagra cost
25. децембра 2020. 07:07

viagra cost

viagra cost

sildenafil 20mg
25. децембра 2020. 18:13

sildenafil 20mg

sildenafil 20mg