Daily Archives: 27. априла 2016.


Питања за Пореску управу везано за обавезе носиоца регистрованих ППГ

ПРЕУЗМИТЕ ЗАКОН О ДОПРИНОСИМА Закон о доприносима РС Сл.Гл.РС 116 12 13122012     Носиоци ППГ који су истовремено обавезно осигурани по основу личног примања […]