Daily Archives: 28. јуна 2017.

Број чланака: 1

Додатних 540.000 КМ за премију за млијеко

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске у другој половини године обезбиједиће додатна средства за премију за произведено и откупљено сирово млијеко у висини од […]