Daily Archives: 13. јуна 2016.

Број чланака: 1

Пријавите Проблеме у функционисању апликација МС+ и ВетСофт

Све проблеме у функционисању апликација МС+ и ВетСофт пријавите на следећој адреси. Ради дјелотворније обраде захтјева за подршку имплеменирали смо систем за управљање захтјева за […]