— Podsticaji —

Podnesite zahtjev za podsticaj 

regresNa sledećoj listi odaberite vrstu podsticaja za koji želite aplicirati:

OBRAZAC  1 – ZA FIZIČKA LICA, PREUZMI OBRAZAC

OBRAZAC 2 –  ZA PRAVNA LICA, PREUZMI OBRAZAC

Oznaka “O” pored koje se nalazi broj označava obrazac i broj obrasca.

Svi obrasci su u MЅ Office Word formatu. Za obrasce u drugim formatima se obratite na adresu elektronske pošte koja je naznačena na obrascu.

PODRŠKA TEKUĆOJ PROIZVODNJI

Stočarska proizvodnja:

 1. članovi 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 – premija za priplodnu stoku, O3O4,
 2. član 14 – premija za mlijeko, MlijekoSoft+
 3. članovi 15, 16, 17, 18, – premija za proizvodnju mesa – tov, O8O9O10O11
 4. član 19 – podrška pčelarskoj proizvodnji, O5O12O13
 5. član 20 – podrška razvoju konjarstva, ZAHTJEV
 6. član 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, – mjere za zaštitu zdravlja životinja, O14, O15, O16O17O18O19O20O21O22O23O24

Biljna proizvodnja:

 1. član 28, 29 – premija za proizvedeno i prodato voće i povrće, ljekovito i aromatično bilje, O25O26,
 2. regres po jedinici sjetvene površine, ZAHTJEV
 3. član 31 – regres po jedinici sjetvene površine – dizel-gorivo, O27
 4. član 32 – premija za pšenicu, O28
 5. član 33 – premija za sjemenski materijal, O29
 6. član 34, 36 – premija za sadni materijal, O30
 7. član 37, 38 – premija za industrijsko bilje, O31O32
 8. član 39 – mjere za zaštitu zdravlja biljaka, ZAHTJEV
 9. član 40 – organska proizvodnja, ZAHTJEV.
 10. član 41 – podrška prehrambenoj industriji za otkup domaćih sirovina, O33

Podrška dugoročnom razvoju:

 1. član 45 – investicije u poljoprivrednu mehanizaciju, ZAHTJEV
 2. član 46, 47, 48, 49, 50, 51, – investicije u stočarsku proizvodnju (objekti i oprema, nabavka osnovnog stada – steone junice, suprasne nazimice, muzni uređaji, sistemi za zatvorenu linijsku mužu, skreperi, laktofrizi i lagune za stajnjak), O37
 3. član 52, 53, 54, 55, 56 – investicije u biljnoj proizvodnji (izgradnju staklenika i plastenika, podizanje višegodišnjih zasada, podizanje protivgradnih mreža, navodnjavanje i kontrolu plodnosti poljoprivrednog zemljišta), O34
 4. član 57 –  investicije u modernizaciju postojećih i izgradnju novih prerađivačkih kapaciteta, ZAHTJEV
 5. član 58 – podrška opremanju laboratorija, ZAHTJEV
 6. član 59 – podrška uvođenju sistema kvaliteta i bezbjednosti hrane, ZAHTJEV

Ostale mjere:

 1. podrška institucionalnom jačanju, ZAHTJEV
 2. podrška izgradnji objekata od regionalnog značaja,  ZAHTJEV
 3. poslovne aktivnosti, poljoprivredne zadruge i udruženja, O35O36
 4. podršku sajmovima, izložbama, medijskim aktivnostima, klasterima, unapređenju znanja i vještina,  ZAHTJEV
 5. poribljavanje ribolovnih područja i rad ribočuvarske službe i SRS RS,  ZAHTJEV
 6. podrška samozapošljavanju agronoma,  ZAHTJEV
 7. podrška sufinansiranju premije osiguranja primarne poljoprivredne proizvodnje,  ZAHTJEV
 8. podrška za uspostavljanje i rad testnih stanica za pčelinje matice,  ZAHTJEV
 9. interventne mjere na tržištu i vanredne potrebe i pomoći,   ZAHTJEV.