MlijekoSoft+

Integrisani informacioni sistem za obradu podataka za premiju za mlijeko

 www.mlijekosoft.com

OBAVJEŠTENJE ZA PODNOSIOCE ZAHTJEVA ZA PREMIJU ZA MLIJEKO

Rok za unos podataka o preuzetom mlijeku u aplikaciju MS+je 16-og u mjesecu za prethodni mjesec.

EVIDENCIJE NA SABIRNOM MJESTU

preuzmite obrasce

Teme za diskusije, pitanja, komentare i sve nedoumice u vezi sa Pravilnikom za 2017. godinu možete predstaviti na sistemu za pomoć korisnicima.

veza: https://podrska.agrosoftrs.com